Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktický pilotní výcvik 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PVY3 KZ 4 0+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Praktická cvičení pro prohloubení teoretických znalostí potřebných pro dokončení integrovaného výcviku ATPL(A) z předmětů 010 až 090 dle JAR FCL 1. Předmět je zakončen přezkoušením teoretických znalostí a praktickou zkouškou s examinátorem ve smluvní FTO pro praktický výcvik. Na základě provedeného přezkoušení je studentovi vydán certifikát o absolvování integrovaného kurzu ATPL(A).

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je prokázání teoretických znalostí potřevných pro vykonání teoretických zkoušek ATPL(A) na ÚCL. Předmět je zakončen přezkoušením teoretických znalostí a praktickou zkouškou s examinátorem ve smluvní FTO pro praktický výcvik.

Studijní materiály:

učební texty pro piloty letounů vydané Akademickým nakladatelstvím CERM (celkem 15 knih autorského kolektivu pod vedením Prof. Ing. Ludvíka Kulčáka, CSc.)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1483206.html