Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

MCC - létání vícečlenných posádek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21MCC KZ 4 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Rozbor bezpečnosti letecké dopravy z hlediska podílu lidského činitele. MCC - principy, fáze a metody práce letecké posádky při vykonání dopravního letu. CRM - vedení a velení v letecké posádce, vnímání situace, rozhodovací proces, komunikace ve vícečlenné posádce, vliv stresu a letového zatížení na výkonnost letecké posádky, úloha standardních operačních postupů, vliv automatizace na činnost posádky.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojení principů, metod a cílů spolupráce pilotů ve vícečlenné posádce a seznámení s možnostmi její optimalizace za použití principů a metod CRM s cílem zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti provádění dopravních letů.

Studijní materiály:

Létání vícečlenných posádek (MCC+CRM), Pružina, učební text ČVUT, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1483106.html