Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lidský činitel pro piloty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LCP Z,ZK 5 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Lidský faktor v letectví, bezpečnost letu, způsobilost leteckého personálu, problémové oblasti pro piloty, situační uvědomění, smyslové klamy a iluze, vznik chyb a omylů a jejich předcházení, osobnostní předpoklady, rizikové chování, interpersonální komunikace, součinnost a koordinace, škodlivé a psychotropní látky, ergonomie, automatizace.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

V návaznosti na předmět Lidský činitel v letectví aplikovat obecné poznatky letecké fyziologie a psychologie na činnost pilota ve všech souvislostech - výběr, příprava, výcvik, řízení letounu, udržování zdravotní a odborné způsobilosti. Vysvětlit zákonitosti rizik vyplývajících z biologické podstaty člověka a možnosti jejich prevence a kompenzace.

Studijní materiály:

Háčik, Ľ.: Lidská výkonnost a omezení. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2002

JAA ATPL Theoretical Knowledge Manual 040 Human Performance & Limitations. Oxford Aviation Services Ltd 2001

Šulc, J.: Letecká fyziologie. Naše vojsko, Praha 1980

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1482906.html