Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Plánování a provádění letu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PLL3 Z,ZK 7 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Plánování a sledování letu. Volba tratě, hladiny a rychlosti. Zakázané, omezené a dočasně omezené prostory. Tratě letových provozních služeb a podmíněně plánovatelné tratě. Route availability documents. Zprávy CFMU - AIM, ANM, CRAM. Prostor NAT MNPS. Traťové a letištní mapy. ICAO ATC letový plán. Stálý letový plán. Letištní provozní minima. Plán paliva. Plánování přes bod rozhodnutí. Provozní letový plán.

Požadavky:

základní znalost navigace a radionavigace, meteorologie, provozních postupů a leteckých předpisů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů s problematikou plánování a monitorování letů a s předpisovými požadavky pro zajištění obchodní letecké dopravy.

Studijní materiály:

Volner, R. a kolektiv: Flight planning management, CERM, Brno, 2007

Schoř, J. a kolektiv: Výkonnost (032 00), Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL1, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006

Join Aviation Authorities - ATPL: Theoretical Knowledge Manual - Jepessen, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1482706.html