Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Praktický pilotní výcvik 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PVY2 KZ 3 0+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Praktická cvičení pro prohloubení teoretických znalostí potřebných pro zahájení výcviku pro získání kvalifikace IR(A) z předmětů 010 až 090 dle JAR FCL 1. Předmět je zakončen přezkoušením teoretických znalostí a praktickou zkouškou s examinátorem ve smluvní FTO pro praktický výcvik.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubení teoretických znalostí potřevných pro vstup do třetí fáze integrovaného výcviku. Předmět je zakončen přezkoušením teoretických znalostí a praktickou zkouškou s examinátorem ve smluvní FTO pro praktický výcvik.

Studijní materiály:

učební texty pro piloty letounů vydané Akademickým nakladatelstvím CERM (celkem 15 knih autorského kolektivu pod vedením Prof. Ing. Ludvíka Kulčáka, CSc.)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1482506.html