Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úvod do teorie výcviku leteckého personálu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21UVP Z,ZK 6 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Letecká doprava jako součást komplexnějších systémů. Mezinárodní charakter civilního letectví. Mezinárodní organizace se světovou nebo Evropskou působností. Letecká přeprava a její charakteristické zvláštnosti. Obchodní provoz letadel. Technický provoz letadel.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je získáního přehledu o letecké dopravě. Při výuce je zohledněno, že studenty budou posluchači oboru Profesionální pilot, a proto bude kladen důraz na ty části, které se týkají teoretických znalostí pro studenty studující v integrovaném výcviku. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Studijní materiály:

učební texty pro piloty letounů vydané Akademickým nakladatelstvím CERM (celkem 15 knih autorského kolektivu pod vedením Prof. Ing. Ludvíka Kulčáka, CSc.)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1481006.html