Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Turbínové motory 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21TMY2 Z,ZK 4 3+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Letadlový turbínový motor - druhá navazující část obsahuje detailní popis a vysvětlení účelu, činnosti a funkce obslužných systémů letadlového turbínového motoru - mazání, chlazení, dodávka a řízení množství paliva, spouštění motoru a indikace motorových provozních parametrů. Činnost, funkce a konstrukce turbovrtulových, turbohřídelových motorů a pomocných energetických jednotek. Zástavba motoru v letounu a diagnostické metody.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vysvětlit princip činnosti a teoretický základ pro osvojení funkce a letadlových pohonných jednotek s turbínovými motory v minimálním rozsahu a obsahu odpovídajícím požadavkům předpisu JAR-66 pro výchovu profesních bakalářů, techniků osvědčujících údržbu letadel drak/motor.

Studijní materiály:

Turbínový motor, učební texty dle předpisu JAR-66, Daniel Hanus, Josef Maršálek, Akademické vydavatelství CERM, s.r.o., Brno, 2004

Pohon letadel, skriptum ČVUT, Daniel Hanus, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1480606.html