Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lidský činitel v údržbě letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LCU Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Rozbory statistik leteckých nehod, analýza chybových řetězců, analytické a klasifikační systémy lidského činitele, rizikový management.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aplikace teoretických poznatků, osvojených si v předchozím semestru, na podmínky reálného provozu, taxonomie selhání AMT, seznámení s procesem vyšetřování incidentů a leteckých nehod, vyhodnocováním rizik, preventivními opatřeními.

Studijní materiály:

Šulc, J., Němec, V.: Lidský činitel v technické údržbě letadel. Brno, CERM 2006

Šulc, J.: Lidský činitel. Brno, CERM 2004

Beňo, L., Dzvoník, O.: Ľudské faktory v letectve. Žilina 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1480306.html