Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letadla 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LTA2 Z,ZK 2 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Karel Mündel
Cvičící:
Karel Mündel
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Letová způsobilost letadel – základní pojmy používané v prostředí technického provozu letadel. Zodpovědnost a povinnosti výrobce, odborného dozoru a provozovatele. Legislativní požadavky letové způsobilosti na mezinárodní a národní úrovni. Statická pevnost a standardizace v této disciplíně. Aeroelasticita, inherentní a provozní spolehlivost. Únavová pevnost letadel a predikce provozních rezurzů.

Požadavky:

Technická mechanika a pružnost, aeromechanika, matematické metody pravděpodobnosti a statistiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Odborné rozhodování v problematice letové způsobilosti letadel. Pensum vědomostí potřebných na posuzování stavu letadlové techniky v prostředí provozovatele letadel. Zaměření na znalosti vyžadované v technickém managementu provozovatele letadel a technického provozu letadel.

Studijní materiály:

Beňo, L.: Letadla, ČVUT, 2022, ISBN978-80-01-06959-2

Schindler, J.: Letová způsobilost a spolehlivost, skriptum, Praha, ČVUT 1982

Předpisy: EASA Part 21, CS-23, CS-25

Web: caa.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1479906.html