Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lidský činitel v letectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LICL KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Lidská výkonnost a omezení, schopnost a způsobilost, statistika nehod, bezpečnost letu, základy letecké fyziologie, člověk a okolní prostředí, dýchání a krevní oběh, smyslový systém, zdraví a hygiena, udržování zdraví, intoxikace, ztráta pracovní schopnosti, základy letecké psychologie, zpracování informace člověkem, paměť a učení, teorie a model lidského omylu, tělesné rytmy a spánek, stres, únava, způsoby práce.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou lidského činitele v letectví. Podat ucelený přehled lidské fyziologie a psychologie v nezbytném rozsahu pro pochopení navazujícího výkladu, vysvětlit základní vztahy lidské výkonnosti a omezení v letecké činnosti, zejména s ohledem na bezpečnost letového provozu.

Studijní materiály:

Beňo, L., Dzvoník, O.: Ľudské faktory v letectve. Žilinská univerzita 2004

Dylevský, I.: Základy anatomie a fyziologie člověka. Epava, Olomouc 1995

Háčik, Ľ.: Lidská výkonnost a omezení. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2002

Nekonečný, M.: Základy psychologie, Academia, Praha 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1479806.html