Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukce a systémy letadel 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21KAS1 Z,ZK 3 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Požadavky a funkce konstrukce - trupu, křídla, řízení, přistávacího zařízení, pylonů, gondol. Požadavky a funkce systémů - drenáže, rozvody vody, osvětlení.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět seznámuje posluchače s jednotlivými částmi konstrukce letadel a jejich funkcí. Dále seznamuje s jednotlivými systémy a vybavením letadel. Příprava studentů na úspěšné složení testu M11 dle požadavků Part 66 nezbytného pro získání licence AMT.

Studijní materiály:

Kulčák L. a kolektiv: Aerodynamika, konstrukce a systémy letounu. Studijní modul 11, Brno: Cerm 2005. 600 s. ISBN 80-7204-367-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1479706.html