Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Spoje a spojovací součásti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SAS KZ 3 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Šroubové, nýtované, svařované, pájené a lepené spoje, jejich konstrukce a technologie výroby. Součásti pro přenos točivého momentu. Uložení hladkých součástí a závitů. Ložiska, uložení ložisek.

Požadavky:

technické zobrazování, tolerování a lícování, soustava tolerancí a uložení ISO, kreslení technických náčrtů, k´tování a předepisování rozměrové a geometrické přesnosti

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost konstrukce a technologie spojů užívaných ve stavbě letadel.

Studijní materiály:

Dejl, Z: Konstrukce strojů a zařízení I - spojovací části strojů. Ostrava 2000, Montanex, 225 s.

Drastík, F.: Učební texty na vnitřní síti FD ČVUT

Drastík, F.: Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem. Ostrava 1996, Montanex, 271 s.

Drastík, F. a kol.: Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu. Ostrava 2002, Montanex, 2. vydání, 722 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1479506.html