Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Napájecí systémy drážní dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20NSD Z,ZK 2 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Obsahem předmětu je silnoproudé a trakční napájecí systémy, základy problematiky EMC/EMI napájecích a trakčních systémů, základní normy a předpisy, speciální dráhy (metro, tramvaj, trolejbus).

Požadavky:

znalost základů elektrotechniky, dopravního inženýrství a návrhu kolejové dopravy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se silnoproudými a trakčními obvody používanými v závislé elektrické trakci v dopravě. Studenti budou, kromě vysvětlení základních pojmů, prvků a principů, rovněž seznámeni s projektováním trolejového vedení drážní dopravy včetně specifik se zaměřením na samostatné řešení projektu.

Studijní materiály:

Danzer : Elektrická trakce I - IV, Bartoš : Teorie elektrických strojů I, ČSN EN 50163, Fejt J.: Pevná trakční zařízení, Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1966

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1474506.html