Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé techniky parametrického modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14PT KZ 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Modelování sestav - nástroje a metodika pracování podsestav a sestav, modelování plechových součástí, svařované sestavy, potrubí a rozvody. Fotorealistické ztvárnění výstupu - fyzikální a materiálové vlastnosti, světelné zdroje. MKP - řešený příklad.

Požadavky:

znalosti algoritmizace a základních numerických metod, základní práce s CAD systémem - rozvržení, projekce, principy modelování, základní znalosti aplikovaného programování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pokročilé techniky tvorby parametrických sestav, vazba modelů na MKP, fyzikální a materiálové vlastnosti materiálů - fotorealistické zobrazování, kinematika.

Studijní materiály:

P. Fořt, J. Kletečka: Autodesk Inventor - adaptivní modelování v průmyslové praxi

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1472806.html