Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letecké motory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LRY Z,ZK 2 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Letadlový pístový spalovací motor, teoretický základ, konstrukční uspořádání, pracovní charakteristiky. Vrtule, funkce, konstrukce a pracovní charakteristiky. Proudové turbínové motory, rozdělení, princip činnosti, tepelné oběhy a jejich vlastnosti. Konstrukční uspořádání a provozní charakteristiky turbínových motorů jedno a dvouproudových, motorů turbovrtulových a turbohřídelových. Pomocné energetické jednotky.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vysvětlit princip činnosti a teoretický základ pro osvojení funkce a praktického ovládání letadlových pohonných jednotek s pístovými a turbínovými motory v minimálním rozsahu a obsahu odpovídajícím požadavkům Learning Objectives pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1.

Studijní materiály:

Pohonná jednotka, Učební texty dle předpisu JAR FCL 1, Daniel Hanus a kol. Akademické vydavatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006

Pohon letadel, skriptum ČVUT, Daniel Hanus, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1472606.html