Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Robotika v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14RVD Z,ZK 3 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Pojmy robot a průmyslový manipulátor, rozdělení, vývoj, generace, mobilní robot. Kinematika robotů, souřadnicové systémy. Speciální čidla robotů. Akční členy, převodovky. Taktilní rozpoznávání, pracovní hlavice. Zpracování obrazové informace. Orientace v prostoru. Řídící systémy průmyslových robotů. Mobilní roboti. Zvláštnosti řídících systémů mobilních robotů. Umělá inteligence v robotice. Reaktivní systémy.

Požadavky:

absolvování matematického základu, znalost základů teorie řídících systémů, znalost programování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy robotiky, ať již ve smyslu průmyslových robotů, nebo s vývojem v oblasti mobilních robotů a jejich skupin s ohledem na možná použití ve výrobě dopravních prostředků, nebo v dopravních systémech samotných.

Studijní materiály:

Chvála, Matička, Talácko: Průmyslové roboty a manipulátory, SNTL

Pfeifer a Scheier: Understanding Inteligence, MIT Press

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1471706.html