Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

CAD 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14CAD2 KZ 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Základní seznámení s rozdílným přístupem u parametrického a adaptivního modelování. Konstrukce náčrtů pomocí geometrických vazeb a parametrických kót. Teorie práce v soustavách pracovních a rovin, os a bodů. Modelování součástí a sestav, možnosti adaptivního modelování. Tvorba prezentací a výkresů.

Požadavky:

znalosti algoritmizace a základních numerických metod, základní práce s CAD systémem - rozvržení, projekce, principy modelování, základní znalosti aplikovaného programování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Praktické dovednosti při tvorbě 3D parametrických projektů, včetně adaptace, prezentačních možností a tvorby výkresové dokumentace.

Studijní materiály:

P. Fořt, J. Kletečka: Autodesk Inventor - adaptivní modelování v průmyslové praxi

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1471006.html