Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optimalizace na dopravních sítích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ODS Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Úvod do řešení kombinatorických úloh diskrétní optimalizace na dopravních sítích a v logistických systémech. Formulace základních typů optimalizačních úloh a nástrojů na jejich řešení. Exaktní a heuristické metody řešení distribučních úloh. Přiřazovací problém - formulace úlohy jako speciálního případu dopravní úlohy. Řešení pomocí Maďarské metody a metody pokrývajících čar. Optimalizace dopravní obsluhy území - okružní jízdy, analogie úlohy obchodního cestujícího. Řešení okružních jízd celočíselným modelem lineárního programování, jednoduchými heuristikami.

Požadavky:

základní úloha obchodního cestujícího, optimální trasování, úvod do lokačních úloh

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit posluchače řešit optimalizační úlohy a jejich aplikace v dopravě heuristickými metodami.

Studijní materiály:

Mocková D.: Základy teorie dopravy, Praha, ČVUT 2007

Janáček J.: Optimalizace na dopravních sítích, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1468606.html