Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektování dopravní obslužnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PDO KZ 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Dopravní plánování, elasticita poptávky. Strategie a plánování obsluhy, hierarchie obsluhy. Plán sítě linek. Koncepce nabídky. Integrální taktový jízdní řád. Proces plánování dálkové, regionální a městské dopravy. Optimální potřeba vozidel, oběh vozidla, strategie v oblasti vozidel. Odpovědnost veřejné správy v hierarchii dopravních služeb. Harmonizace dlouhodobých dopravních plánů obsluhy území. Regulovaná konkurence. Případové studie dopravní obslužnosti evropských zemí.

Požadavky:

minimalizační úlohy v grafech, toky v sítích, technologie dopravy, síťová analýza, úvod do lineárního programování, četnost jevů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování předmětu bude student schopen navrhnout dopravní obsluhu konkrétního území veřejnou osobní dopravou v závislosti na struktuře osídlení s využitím všech fází procesu plánování nabídky ve veřejné osobní dopravě s následným vyhodnocením efektivity navrženého systému.

Studijní materiály:

Štěrba R., Pastor O.: Osobní doprava v území a regionech, Praha, ČVUT 2006

Nachtigall K.: Periodic Network Optimization and Fixed Interval Timetables, Hildesheim, 1998

Weidmann U.: Netzplanung und Systemauslegung, ETH Zürich, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1467806.html