Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Finance a financování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17FIF KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Finanční toky, tok finančních příjmů a nákladů. Funkce finančního systému. Finanční aktiva. Typy financování. Finanční toky podniku. Nástroje financování krátkodobých potřeb. Nástroje financování dlouhodobých potřeb. Finanční instrumenty obchodní. Finanční instrumenty bankovní. Instrumenty pro rozložení finančního rizika. Platební a zajišťovací instrumenty. Zápůjční kapitál. Rizikový kapitál.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s finančním systémem, jeho funkcí, finančními toky a instrumenty.

Studijní materiály:

Jílek J.: Finanční trhy, GRADA Publishing, Praha 2003

Jílek J.: Finanční rizika, GRADA Publishing, Praha 2004

Musílek P.:Trhy cenných papírů, Ekopress, Praha 2002

Peková J.: Hospodáření a finance územní samosprávy, Management Press, Praha 2005

Jindřichová I., Blaha Z. S.: Podnikové finance, Management Press, Praha 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1467006.html