Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Ekonomicko matematické modely

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17EM KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Lineární programování, grafická interpretace řešení LP problému. Typy distribučních úloh, dopravní problém. Modely síťové analýzy. Modely hromadné obsluhy. Modely řízení zásob. Simulační modely.

Požadavky:

orientované grafy - základní pojmy teorie grafů, řešení lineárních rovnic, diferenciální a integrální počet, náhodná veličina a její charakteristiky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s konstrukcí, interpretací a implementací základních typů ekonomicko matematických modelů a jejich využitím v dobře strukturovaných rozhodovacích procesech.

Studijní materiály:

Dudorkin J.: Operační výzkum, Praha, ČVUT 2002

Anderson D. R., Sweeney D. J., Williams T. A.: An Introduction to Management Science, WPC, New York 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1465106.html