Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Dopravní politika a strategie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DPAS KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Cíle, principy, nástroje dopravní politiky. Vznik a vývoj dopravní politiky EU a ČR. Snižování negativních účinků dopravy na životní prostředí. Strategie trvale udržitelného rozvoje. Dopravní podnikání a přístup na dopravní trh. Doprava v regionech. Závazky veřejné služby v dopravě. Dopravní infrastruktura a mobilně technická základna, jejich financování. Bezpečnost a spolehlivost dopravy. Vazby jednotlivých druhů dopravy.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou dopravní politiky a souvisejících strategií v rámci dopravy jako systému, z hlediska vztahů a vazeb jednotlivých druhů dopravy a s ohledem na dopady dopravy do dalších oblastí a disciplín.

Studijní materiály:

Dopravní politika ČR v aktuální verzi

White paper - 'European transport policy for 2010: time to decide'

Aktuální dopravně politické a strategické dokumenty

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1465006.html