Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy letecké dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ZLD KZ 2 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Letecká doprava jako součást komplexnějších systémů. Mezinárodní charakter civilního letectví. Mezinárodní organizace se světovou nebo Evropskou působností. Letecká přeprava a její charakteristické zvláštnosti. Obchodní provoz letadel. Technický provoz letadel.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je získání přehledu o letecké dopravě. Při výuce je zohledněno, že studenty budou všichni posluchači v základním bloku studia, a proto bude kladen důraz na ty části dopravy, které nejvíce charakterizují civilní leteckou dopravu. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Studijní materiály:

Učební texty pro studenty civilních leteckých oborů Akademickým nakladatelstvím CERM (celkem 5 knih autorského kolektivu pod vedením Prof. Ing. Ludvíka Kulčáka, CSc.)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1455406.html