Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do nehod v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22UN Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Pojem dopravní nehoda jako fyzikální proces, systémové zařazení, vazba člověk - dopravní prostředek - dopravní infrastruktura, statistiky nehod, letecké nehody, nehody drážních vozidel, dopravní nehody na vodních cestách, silniční nehody, ostatní aspekty, prevence nehod.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět seznámí studenty s jedním z negativních vlivů dopravy s dopravní nehodovostí.Bude vysvětlena fyzikální podstata jevu, klasifikovány typy nehod dle různých hledisek a zohledněny i ostatní aspekty příčin dopravních nehod i jejich následků.

Studijní materiály:

Soušek, R. a kol: Doprava v krizových situacích, Institut Jana Pernera, o.p.s., 2008

Šachl,J., Šachl,J., Schmidt,D., Mičunek,T., Frydrýn,M.:Analýza nehod v silničním provozu, 2. doplněné vydání, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, říjen 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1455306.html