Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Code Generators

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MIE-GEN Z,ZK 4 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Students will become acquainted with both theoretical and practical aspects of back-end of an optimizing programming language compiler.

Požadavky:

Principles of parsing and translation, graph algorithms.

Osnova přednášek:

1. Overview of constructs of programming languages.

2. Basic notions: types, variables, type compatibility and dynamic data structures.

3. Basic notions: activation record, calling conventions.

4. Internal forms.

5. Direct code generation, AST -> DAG -> BB.

6. DAG analysis, BB, dependencies and antidependencies.

7. Register allocation, memory allocation (static, on the stack).

8. Intermediate code optimization.

9. Code generator, instruction selection.

10. Translation of a stack-based language into the native HW, HW dependent optimizations.

11. Modules and separate compilation.

12. Support for debugging.

13. Code generators for object-oriented programming languages.

Osnova cvičení:

1. Revision - basic data types.

2. Revision - intermediate code and translation of basic program structures I.

3. Revision - intermediate code and translation of basic program structures II.

4. Assignment of semestral works.

5. AST -> DAG -> BB.

6. Intermediate code optimization.

7. Register allocation.

8. Instruction selection I.

9. Instruction selection II.

10. Further optimizations.

11. Consultations on semestral works.

12. Instruction scheduling and pipeling.

13. Checking semestral works.

Cíle studia:

The aim of the module is to complete the education in the field of compiling and compilers. Basic principles of compiler back-end construction, optimization and generation of code are explained.

Studijní materiály:

1. Wirth, N. ''Compiler Construction''. Addison-Wesley, 1996. ISBN 0201403536.

2. Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R., Ullman, J. D. ''Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition)''. Addison Wesley, 2006. ISBN 0321486811.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://courses.fit.cvut.cz/MI-GEN/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-GEN/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1436206.html