Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Moderní technologie Internetu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-MTI Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se seznámí s technologiemi moderního Internetu, s vazbou IP technologie na moderní přenosové sítě, s mechanismy skupinové a real-time komunikace, s přechodem na efektivnější mechanismy virtuálních kanálů a na novou architekturu IPv6. Porozumí problematice dohledu a správy rozsáhlých počítačových sítí. Seznámí se i s technologiemi sítí pro vysoce výkonné výpočetní systémy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Aktuální problémy současného internetu (vyčerpaný adresní prostor, neefektivní využití existujících spojů, problémy se směrováním, atd).

2. Optické sítě: Základy technologie a charakteristika přenosového media, protokoly, metody modulace pro dosažení vyšších rychlostí (40, 100 Gbps).

3. Síťová virtualizace: MPLS, VLAN, tunely, privátní sítě, průnik IPv4/IPv6.

4. Správa sítí I: Monitorování provozu.

5. Správa sítí II: Bezpečnost a řízení přístupu, autorizace. šifrování.

6. Metody měření průchodnosti a výkonu.

7. Prostředky pro bezpečnostní analýzy provozu jako prevence před šířením virů a jiných útoků.

8. Traffic management, klasifikace provozu, provozní politika v rozsáhlých sítích, omezení přetížení, plánovací algoritmy, metody reservace pásma.

9. VoIP a aplikace: H323, SIP, kodeky, klienti, softwarové ústředny.

10. Multimediální přenosy: video, IPTV, multicast, RTP a RSV protokoly, přenosy HDTV, 4K.

11. Experimentální sítě a aplikace pro Future Internet.

12. Kontextově orientované sítě, vícevrstvové aplikační sitě, federalizace přístupu.\r

13. Spojení s nízkou latencí pro gridové aplikace a vysoce paralelní systémy. Možnosti na bázi TCP, technologie Myrinet, Infiniband.

Osnova cvičení:

1. Aktuální problémy současného internetu (vyčerpaný adresní prostor, neefektivní využití existujících spojů, problémy se směrováním, atd).

2. Optické sítě: Základy technologie a charakteristika přenosového media, protokoly, metody modulace pro dosažení vyšších rychlostí (40, 100 Gbps).

3. Síťová virtualizace: MPLS, VLAN, tunely, privátní sítě, průnik IPv4/IPv6.

4. Správa sítí I: Monitorování provozu.

5. Správa sítí II: Bezpečnost a řízení přístupu, autorizace. šifrování.

6. Metody měření průchodnosti a výkonu.

7. Prostředky pro bezpečnostní analýzy provozu jako prevence před šířením virů a jiných útoků.

8. Traffic management, klasifikace provozu, provozní politika v rozsáhlých sítích, omezení přetížení, plánovací algoritmy, metody reservace pásma.

9. VoIP a aplikace: H323, SIP, kodeky, klienti, softwarové ústředny.

10. Multimediální přenosy: video, IPTV, multicast, RTP a RSV protokoly, přenosy HDTV, 4K.

11. Experimentální sítě a aplikace pro Future Internet.

12. Kontextově orientované sítě, vícevrstvové aplikační sitě, federalizace přístupu.\r

13. Spojení s nízkou latencí pro gridové aplikace a vysoce paralelní systémy. Možnosti na bázi TCP, technologie Myrinet, Infiniband.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a architekturou moderních komunikačních sítí, správou počítačových sítí a používáním základních internetových aplikací. Předmět se soustřeďuje na problematiku navrhování sítí, řešení optimálního výběru a nastavení parametrů pro dosažení maximálního výkonu a řešení problematiky bezpečnosti, problémy s otevřeným business modelem s množstvím poskytovalů služeb různé kategorie.

Studijní materiály:

Mauro, D., Schmidt, K. ''Essential SNMP (Second Edition)''. O'Reilly, 2005. ISBN 0596008406.

Keshav, S. ''An Engineering Approach to Computer Networking: ATM Networks, the Internet, and the Telephone Network''. Addison-Wesley Professional, 1997. ISBN 0201634422.

Stallings, W. ''Data and Computer Communications (8th Edition)''. Prentice Hall, 2006. ISBN 0132433109.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2229

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2229
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1432206.html