Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Bezpečnost v elektrotechnice 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
AD7B14BP1 Z 0 4+8j
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a se zásadami bezpečné konstrukce elektrických předmětů. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL (Příkaz děkana č.1/2007).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B14BP1

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

100% účast na cvičeních a na přednáškách

Písemné přezkoušení (test)

Osnova přednášek:

1.Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symbolika a označování. Bezpečnostní parametry a uspořádání elektrického zařízení. Elektromagnetická kompatibilita.

2.Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Principy ochran před nebezpečným dotykem živých a neživých částí. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

Cvičení zajišťuje praktické procvičení přednášené látky z oblasti bezpečnosti elektrického zařízení v souladu s požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci studentů ČVUT FEL.

1.Seminární: Úvod do cvičení. Harmonogram. Bezpečnost v laboratořích ČVUT FEL. Výklad k laboratorním úlohám.

2.Laboratorní: Zásady připojování elektrických předmětů k elektrické rozvodné síti.

3.Laboratorní: Návrh a zásady osazování plošného spoje. Písemné přezkoušení (test) z elektrotechnické kvalifikace.

4.Laboratorní: Zásady bezpečného konstrukčního uspořádání elektrických předmětů, jejich pravidelné kontroly a revize. Měření bezpečnostních parametrů. Záznam o získané elektrotechnické kvalifikaci do indexu. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2006.

2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1406706.html