Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Semestrální projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B36PRO KZ 6 2s česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Semestrální projekt (Y36PRO)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Téma projektu může mít i úzkou souvislost s návaznou bakalářskou prací. Bližší pokyny k zadání a vypracování řešení projektu naleznete na stránkách vybrané katedry. Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B36PRO

Požadavky:

Podrobné informace naleznete na INFO336 v článku

„Bakalářská práce - co, kdy a jak - pokyny pro studenty“

https://info336.felk.cvut.cz?clanek=2505

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Umění pracovat samostatně nebo v týmu na určitém projektu.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://info336.felk.cvut.cz?clanek=2505
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1402506.html