Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie pro web a multimedia

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B36WMM KZ 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Cílem předmětu je získat přehled o základních nástrojích a prostředcích používaných v prostředí internetu a multimédií. Studenti se postupně seznámí se základy fungování služby WWW a projdou kurzem jazyka HTML a kurzem grafického návrhu WWW stránek. Dále budou seznámeni s nástroji a postupy pro vytváření a úpravu grafických prvků na web. Poslední část předmětu pak bude věnována přehledu technologií spojených s programovacími nástroji jak na straně klienta tak na straně serveru.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B36WMM

Požadavky:

Základní znalost jazyka Java.

Osnova přednášek:

1. Základy internetu, architektura internetové aplikace , HTTP protokol, úvod do jazyka HTML

2. HTML - základní sada elementů (obrázky, hypertextové odkazy, výčty, ...)

3. HTML - pokročilá sada elementů (tabulky, formuláře, ...)

4. Úvod do standardu XML, vysvětlení základních pojmů a principů

5. Definice stylu dokumentu, zásady návrhu vzhledu dokumentu, standard CSS

6. Pokročilejší metody definice vzhledu dokumentu pomocí CSS

7. Úvod do standardu XSLT

8. Formáty pro grafiku, barevné modely

9. Zpracování videa, nástroje a ukázky jejich použití

10. Jednoduchá aplikace na straně klienta, JavaScript, princip technologie AJAX

11. Zajištění kvality webových aplikací

12. Přístupnost webových aplikací

13. Aplikace pro web na straně serveru, nástroje a programovací jazyky pro tvorbu dynamického obsahu stránek

14. Prezentace studentských projektů

Osnova cvičení:

1. Seznámení s předmětem, zadávání semestrálních projektů

2. Tvorba HTML stránek

3. Tvorba HTML stránek

4. Tvorba jednoduchých XML dokumentů a jejich validace a zpracování pomocí standardních nástrojů

5. Definice stylu, použití CSS

6. Formátování XML dokumentů s použitím XSLT šablon,

7. Další nástroje pro zpracování HTML a XML dokumentů

8. Grafika pro web, zpracování fotografií

9. Pokročilé formátování pomocí CSS

10. Praktické cvičení tvorby aplikace v jazyce JavaScript

11. Praktické cvičení tvorby aplikace v jazyce JavaScript

12. Přístupnost webových aplikací a zajištění jejich kvality

13. Odevzdání semestrálních projektů

14. Zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat přehled o základních nástrojích a prostředcích používaných v prostředí internetu a multimédií.

Studijní materiály:

[1] Kosek, J.: PHP Tvorba interaktivních internetových aplikací - podrobný průvodce, Grada, 1999.

[2] Harold E. R., Means W. S.: XML v kostce - pohotová referenční příručka, Computer Press, 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1401706.html