Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Grafická tvorba

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B39GRT KZ 5 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Předmět poskytne studentům základní přehled o principech grafického navrhování a typografie. Součástí předmětu je praktická příprava na samostatný výtvarný návrh elektronického dokumentu. Nedílnou částí výuky je kreslení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B39GRT

Požadavky:

Žádné vstupní požadavky nejsou.

Další informace viz https://cent.felk.cvut.cz/courses/GRT/

Osnova přednášek:

1. Úvod do grafické tvorby - historie, současnost

2. Kresba a: způsob vnímání, přenos reality do kresby.

3. Kresba b: styly, rozdíly v ruční kresbě.

4. Kresba c: model a fantazie.

5. Kresba d: linie, příprava pro grafiku.

6. Kompozice - prostor pro výtvarné vyjádření, harmonie.

7. Barvy - základní principy barevné skladby.

8. Typografie - zásady, druhy písma, rozpal, text.

9. Základy fotografování.

10. Kombinace kresby, fotografie a písma.

11. Geometrické prvky, animace, video.

12. Speciální efekty.

13. Komplexní návrh.

Osnova cvičení:

1. Zadání úlohy č. 1 - kresba.

2. Nácvik kreslení jednoduchých kontur.

3. Návrh vlastní kresby.

4. Konzultace k úloze č. 1 a její dokončování.

5. Kontrola úlohy č. 1, zadání úlohy č. 2 - barevný návrh.

6. Nácvik barevné kompozice.

7. Návrh vlastního výtvarného řešení.

8. Konzultace k úloze č. 2.

9. Kontrola úlohy č. 2, zadání úlohy č. 3 - sazba.

10. Typografický návrh dokumentu. 11. Kontrola úlohy č. 3, zadání úlohy č. 4 - fotografie.

12. Návrh a realizace fotografického díla.

13. Kontrola úlohy č. 4.

Semestrální práce: Postupně zadávané 4 praktické dílčí úlohy směřující od ruční kresby, přes kompozici barevného návrhu, typografický návrh až po fotografii.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout znalosti a dovednosti nezbytně nutné k vytvoření samostatného výtvarného návrhu.

Studijní materiály:

1. Brožková Ivana: Dobrodružství barvy. SPN, Praha 1983

2. Hlavsa Oldřich: Typographia I, II, III. SNTL Praha 1976, 1981

3. Parramón José Maria, Pechová Magdaléna: Velká kniha o kresbě; Historie, malířsky ateliér, materiály a postupy, náměty, teorie a praxe olejomalby. Nakladatelství Svojtka a Vašut, Praha 1996. ISBN 80-7180-093-7

Poznámka:
Další informace:
https://cent.felk.cvut.cz/courses/GRT/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1399906.html