Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vývoj webových aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B39WA1 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět A7B39WA1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B6B39ZWA (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Tvorba

webové aplikace. Webová prezentace v HTML/XMLT a CSS, skriptování na

straně klienta, tvorba dynamické webové aplikace na straně serveru.

Hlavní použíté jazyky: XHTML, CSS, JavaScript, PHP.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B39WA1

Požadavky:

Stránky předmětu: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b39wa1/

Osnova přednášek:

Základy Internetu, protokol HTTP, jazyk (X)HTML

CSS

Skriptování na straně klienta

Jazyk PHP

Obsluha formulárů, udržení stavu aplikace

PHP a databáze

OOP v PHP, vybrané návrhové vzory

Architektura aplikace, MVC, Smarty

AJAX v PHP

Autentizace a autorizace

Bezpečnost aplikací vyvíjených v PHP

Knihovny a frameworky - PEAR, Zend Framework

Aplikační servery

Rezerva (odpadne)

Osnova cvičení:

Organizace, seznámení s prostředím, HTTP, HTML

CSS

Skriptování na straně klienta

Jazyk PHP

Obsluha fomulářů, udržení stavu aplikace (sezení)

Přístup k databázi, PDO

OOP v PHP

MVC, Smarty

MVC - pokračování

Ajax a PHP

Autentizace a autorizace

Pear a Zend

Odevzdávání semestrálních úloh, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Konsorcium W3C

http://www.w3c.org

Dokumentace jazyka PHP

http://www.php.net/

Šablonovací systém SMARTY

http://www.smarty.net/

Zend

http://www.zend.com/en/

Poznámka:
Další informace:
http://eduweb.fel.cvut.cz/courses/A4B39WA1/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1397106.html