Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Optimalizace v inteligentních systémech

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B35OIS Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s algoritmy řešícími problémy kombinatorické optimalizace. V návaznosti na předmět algoritmizace jsou ukázány základní techniky založené na grafech, celočíselném lineárním programování, heuristikách, aproximačních algoritmech a metodách prohledávání prostoru řešení. Předmět je zaměřen na aplikace optimalizačních technik v inteligentních systémech pro využití skladů, pozemní přepravu, leteckou přepravu, logistiku, plánování lidských zdrojů, rozvrhování strojů ve výrobě, směrování zpráv v sítích, rozvrhování úloh v paralelních počítačích.

Požadavky:

Lineární algebra

Agoritmizace

Stránky předmětu: https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=28

Osnova přednášek:

1. Příklady aplikací a formulace problémů.

2. Základní pojmy z teorie grafů.

3. Optimalizační problémy založené na hledání nejlevnější kostry.

4. Toky v sítích.

5. Lineární programování.

6. Algoritmy pro lineární programování. Test I.

7. Časová náročnost algoritmů.

8. Příklady řešení kombinatorických problémů metodou větví a mezí.

9. Metaheuristiky a metody umělé inteligence. Aproximační algoritmy.

10. Aplikace úloh rozvrhování na jednom procesoru.

11. Rozvrhování na paralelní procesory.

12. Rozvrhování v dílně.

13. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s experimentálním prostředím a knihovnou pro optimalizaci.

2. Vlastnosti grafů.

3. Minimální kostra grafu a shluková analýza.

4. Samostatná práce - zadání a kategorizace.

5. Aplikace toků v sítích.

6. Lineární programování.

7. Rozvrhování a Metoda větví a mezí.

8. Aproximační algoritmy a SAT problém.

9. Samostatná práce - odevzdání programu a rešerše.

10. Test II.

11. Samostatná práce - odevzdání závěrečné zprávy.

12. Zápočet.

13. Rezerva.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Main textbook

[1] B. H. Korte and J. Vygen, Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. Springer, third ed., 2006.

Some parts of:

[2] J. Demel, Grafy a jejich aplikace. Academia, second ed., 2002.

[3] J. Blazevicz, Scheduling Computer and Manufacturing Processes. Springer, second ed., 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1394006.html