Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technické vyjadřování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B14TEV KZ 4 14+6c česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Technickým vyjadřováním se v rámci tohoto předmětu rozumí způsoby zpřístupnění technických informací písemnou, grafickou a mluvenou formou a stylem srozumitelným definovaným příjemcům (rozlišíme dva druhy příjemců - laiky a odborníky daného oboru, resp. elektrotechniky).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B14TEV

Požadavky:

1. Každý student může mít maximálně 3 omluvené absence na cvičeních. Ústní omluva se přijímá předem, dodatečné omluvy musejí být písemné.

2. Každý student musí odevzdat všechny tři domácí práce a prezentaci musí osobně přednést.

3. Z každé domácí práce musí student obdržet alespoň 50% bodů z nejvyššího možného bodového hodnocení (zaokrouhleno na celé body nahoru) dané práce.

4. Neúspěšnou domácí práci je možné 1x opravit v termínu stanoveném vyučujícím.

Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Osnova přednášek:

1. Technické vyjadřování, odborný dokument. Zadání domácích prací.

2. Komunikace v malých skupinách (diskuze) a význam naslouchání.

3. Rešerše, elektronické zdroje informací, citace.

4. Typografie / text a grafika.

5. Provedení prezentace, bakalářská práce.

6. Prezentace mluvená (před publikem), neverbální komunikace - jak ovlivnit prezentaci beze slov.

7. Hypertextové dokumenty, dokumentace projektů, verze.

Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Osnova cvičení:

1. Hodnocení rešerší (cca 1 hodina)

2. Hodnocení posteru (cca 1 hodina)

3. Prezentace (cca 3,5 hodiny)

4. Kontrola upraveného dokumentu (cca 0,5 hodiny)

5. Rozsah podle zbývajícího času: Ukázky elektronických zdrojů informací on-line a e-mail

6. Zápočet

Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Cíle studia:

Cílem předmětu je dát posluchačům základní informace, pravidla a návyky, jak písemnou, grafickou a mluvenou formou vyjádřit informace (své znalosti, poznatky apod.) o technické problematice

Studijní materiály:

Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1392006.html