Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Technické vyjadřování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B14TEV KZ 4 2+2c česky
Předmět je náhradou za:
Tvorba elektronické dokumentace (Y14TED)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Technickým vyjadřováním se v rámci tohoto předmětu rozumí způsoby zpřístupnění technických informací písemnou, grafickou a mluvenou formou a stylem srozumitelným definovaným příjemcům (rozlišíme dva druhy příjemců - laiky a odborníky daného oboru, resp. elektrotechniky).

Přednášky, cvičení i samostatné práce se týkají jednak získávání a ověřování informací publikovaných v různých zdrojích a citování těchto zdrojů a jednak poskytování a osvojování poznatků pro tvorbu textů, posterů a prezentací na konferenci či poradě, jakož i informace o možnostech a požadavcích při tvorbě webových prezentací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B14TEV

Požadavky:

1.Každý student může mít maximálně 3 omluvené absence na cvičeních. Ústní omluva se přijímá předem, dodatečné omluvy musejí být písemné.

2.Každý student musí odevzdat všechny tři domácí práce a prezentaci musí osobně přednést.

3.Z každé domácí práce musí student obdržet alespoň 50% bodů z nejvyššího možného bodového hodnocení (zaokrouhleno na celé body nahoru) dané práce.

4.Neúspěšnou domácí práci je možné 1x opravit, a to nejpozději v zápočtovém týdnu.

Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Osnova přednášek:

1. Přednáška - Úvod, prostředky technického vyjadřování, článek

2. Přednáška - Rešerše, elektronické zdroje informací

3. Přednáška - Typografické minimum / texty

4. Přednáška - Grafické minimum / poster

5. Přednáška - Citace, etika, autorské právo

6. Přednáška - Technické provedení prezentace

7. Přednáška - Prezentace mluvená (před publikem)

8. Přednáška - Komunikace v malých skupinách (diskuze), význam naslouchání

9. Přednáška - (*) samostatné studium (Dokumentace projektu, verzování, spolupráce více autorů, Výkresová dokumentace, uživatelské návody, normy)

10. Přednáška - Neverbální komunikace - jak ovlivnit prezentaci beze slov

11. Přednáška - Typografie a prezentace bakalářské práce

12. Přednáška - Hypertextové dokumenty

13. Přednáška - Typografie na webu

14. Přednáška - Typografický systém LaTeX

(*) toto téma samostatného studia se přesouvá do týdnů, ve kterých odpadá výuka v době přednášky.

Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Osnova cvičení:

1. Cvičení - Úvod, zadání témat samostatných prací

2. Cvičení - Analýza textu

3. Cvičení - Práce s elektronickými zdroji + e-mail

4. Cvičení - Typografie

5. Cvičení - Poster, grafika

6. Cvičení - Hodnocení rešerší

7. Cvičení - Hodnocení posterů

8. Cvičení - Mluvené slovo při prezentaci

9. Cvičení - Diskuze a vyjednávání

10. Cvičení - Hodnocení prezentace

11. Cvičení - Hodnocení prezentace

12. Cvičení - Hodnocení prezentace

13. Cvičení - Úprava dokumentu v HTML

14. Cvičení - Zápočet, rezerva pro hodnocení

Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Cíle studia:

Cílem předmětu je dát posluchačům základní informace, pravidla a návyky, jak písemnou, grafickou a mluvenou formou vyjádřit informace (své znalosti, poznatky apod.) o technické problematice

Studijní materiály:

Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B14TEV
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1391906.html