Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování v Javě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B36PJV Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Cílem předmětu je výuka programovacího jazyka, přičemž se předpokládá, že

studenti zvládají algoritmizaci i tvorbu velmi jednoduchých programů v tomto

jazyce. Zde se probírá metodologie objektového přístupu, tvorba grafického

uživatelského prostředí, návaznost na telekomunikace, internet, multimédia

a databáze.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B36PJV

Požadavky:

Podmínkou udělení známkyje odevzdání semestrální práce a získání patřičného počtu bodů při praktických cvičeních.

Osnova přednášek:

1. Instalace, vývoj, primitity, konstrukty

2. OOP, abstrakce třídy a interfejsy

3. Objekty, výjimky

4. Pole, kolekce, utility

5. Proudy, serializace, komprese

6. Vlákna a synchronizace

7. Síťová komunikace, UDP, klient-server

8. GUI (awt)

9. Události, listenery, adaptery

10. Swing

11. Aplety, obrázky, geometrie

12. JDBC a databáze

Osnova cvičení:

1. IDE a jejich možnosti

2. Proměnné, výrazy, primitivy, řetězy, pole

3. Třídy, objekty, dědičnost

4. Metody, modifikátory, výjimky

5. Interface, polymorfismus, package, import

6. Vlakna a synchronizace

7. AWT a JFC

8. Události, listenery

9. Applety

10. Animace, obrázky, zvuky

11. Vstupy, výstupy, serializace

12. Síťová komunikace

13. RMI

14. Přístup k databázím

Cíle studia:

Cílem předmětu je výuka programovacího jazyka.

Studijní materiály:

1. Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, Č. Budějovice, 2000, s. 350

2. Herout, P.: Učebnice jazyka Java II, Kopp, Č. Budějovice, 2001, s. 350

3. Eckel, B.: Myslíme v jazyce Java I, Grada, Praha 2000

4. Eckel, B.: Myslíme v jazyce Java II, Grada, Praha 2000

5. Virius M.: Java pro zelenáče, Noecortex, Praha, 2001, s. 240

Poznámka:

https://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B36PJV

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1391506.html