Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Struktury a architektury počítačů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B14SAP Z,ZK 6 2+2c česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Struktura a architektura počítačů (Y14SAP)
Předmět je náhradou za:
Struktura a architektura počítačů (Y14SAP)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět poskytuje přehled o základních jednotkách číslicového počítače, jejich struktuře, funkci, způsobu realizace (aritmeticko-logická jednotka, řadič, paměť, vstupy, výstupy, způsoby uložení dat a jejich přenosu mezi jednotkami).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B14SAP

Požadavky:

(laboratorní úlohy a zkouška):

Podrobnosti: http://motor.feld.cvut.cz/

Zde volte: „studijní materiály“->„semestr“->„A7B14SAP“

Osnova přednášek:

1. Systémová struktura počítače, jednotky počítače a jejich propojení

2. Logické funkce, formy popisu, logické kombinační obvody, realizace na úrovni hradel

3. Logické sekvenční obvody, formy popisu, struktura, návrh synchronních obvodů

4. Typické kombinační a sekvenční obvody v číslicových počítačích (registry, sčítačky, čítače, kodéry)

5. Data a jejich zobrazení a zpracování

6. Aritmetické operace, pevná a pohyblivá řádová čárka

7. Realizace aritmetických operací

8. Systémová struktura počítače, systém přerušení

9. Architektura souboru instrukcí

10. Instrukce, strojový kód, asembler, řadič procesoru

11. Paměťový systém počítače

12. Periferní zařízení, propojení bloků, sběrnice, řadič DMA

13. Procesory CISC a RISC

Osnova cvičení:

Čtyři tématické bloky: KOM - logické kombinační obvody, SEK - logické sekvenční obvody,

SYS - systémová architektury počítače, ISA - instrukční soubor procesoru. Studenti řeší samostatné úlohy s domácí přípravou. Bloky KOM a SEK se procvičují na CAD ISEwebpack (Xilinx) a přípravcích Basys2 (FGPA Xilinx). Bloky SYS a ISA se procvičují na ISE MPLAB (Microchip) a přípravcích Explorer s procesory pic18F. Všechna cvičení laboratorní v laboratořích katedry k1314 .

Software pro návrh logických obvodů ISE WebPack i software pro návrh programů MPLAB jsou pro studenty od firem XILINX a Microchip k dispozici zdarma. Studenti se tedy mohou intenzivně připravovat na laboratorní cvičení na svých domácích počítačích.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Přednášky k předmětu A7B14SAP, 2011.

2. Douša, J., Pluháček, A.: Introduction to Computer Systems. ČVUT, Praha 2000.

3. Perrin, J.P., Denouette, M., Daclin, E.: Logické systémy. SNTL, Praha 1972.

4. Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL. BEN, Praha 2006.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B14SAP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1391306.html