Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování grafiky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A4M39PGR2 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět A4M39PGR2 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět X39GSY (vztah je symetrický)
Předmět A4M39PGR2 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět X39GSY (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými technikami pro modelování a zobrazování scén a s možnostmi moderních grafických akcelerátorů a způsobu jejich programování. Předmět je zaměřen na získání teoretických i praktických zkušeností při programování pokročilých technik pomocí grafické knihovny OpenGL a jejích rozšíření. Součástí předmětu je seznámení s

jazykem GLSL a programováním grafických karet na úrovni zobrazovacího řetězce (vertex and fragment shaders).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39PGR2

Požadavky:

Předpokládá se znalost OpenGL v rozsahu předmětu A4B39PGR.

Stránka předmětu: https://cent.felk.cvut.cz/courses/PGR2/

Osnova přednášek:

1. Úvod k předmětu, Extenze v OpenGL

2. Úvod do architektury a programování dnešních GPU pipeline, jazyk GLSL

3. Profilování a optimalizace grafických aplikací, gDEBugger

4. Pokročilé techniky texturování I. multitexturing, cube map., enviroment mapping

5. Pokročilé techniky texturování II. bump-, parallax-, displacement-mapping

6. Pokročilé techniky texturování III. tex. souř. v GPU, proj. mapování, interpolace

7. Image based rendering a billboarding

8. Techniky vykreslování do textur

9. Techniky generování stínů

10. Architektury dnešních GPU

11. GPGPU programování negrafických aplikací na GPU

12. Víceprůchodové algoritmy z pohledu toků dat v GPU

13. Grafické knihovny a „enginy“ - prostředky pro psaní komplexních aplikací

Osnova cvičení:

1. Organizace cv., zadání semestrální práce.

Transformace z pohledu GPU

2. Vertex procesor I. funkce, začlenění do zobrazovacího řetězce, vertex shader

3. Posílání geometrických dat do GPU I. nahrávání dat do GPU, využívání cache

4. Posílání geometrických dat do GPU II. přímé přístupy, instanční zobrazování

5. Vertex procesor II. předávání dat do VP, přístup do paměti GPU z VP

6. Fragment procesor I. funkce, začlenění do zobrazovacího řetězce, fragment shader

7. Fragment procesor II. texturování, multi-texturing, mipmapping, filtrovaní textur

8. Fragment procesor III. pokročilé texturování, cube maps, projektivní mapování

9. Vykreslování do textur I. dynamické vytváření textur, P-Buffer

10. Vykreslování do textur II. frame-buffer objekty, renderování do více textur

11. Geometrický procesor funkce, začlenění do zobraz. řetězce, geometry shader

12. Asynchronní dotazy na GPU viditelnost, měření času, počtu přístupů, geometrie

13. Kontrola semestrální práce, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými technikami pro modelování a zobrazování scén a s možnostmi moderních grafických akcelerátorů a způsobu jejich programování.

Studijní materiály:

1. T. Akenine-Möller, E. Haines, and N. Hoffman. Real-Time Rendering, A.K. Peters Ltd., 3rd edition, 2008

2. Randi J. Rost. OpenGL Shading Language, Addison-Wesley Professional, 2004

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+4

Typ cvičení: c

Prerekvizity: A4B39PGR

Předmět přesunut do zimního semestru.

Další informace:
https://cent.felk.cvut.cz/courses/PGR2/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1347706.html