Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Softwarové inženýrství pro praxi

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A4M33SEP Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Bohumír Zoubek
Přednášející:
Martin Hlavatý, Michal Hlavatý, Jonáš Klimeš, Bohumír Zoubek
Cvičící:
Martin Hasaj, Martin Hlavatý, Michal Hlavatý, Václav Hrdina, Vlastimil Jinoch, Jonáš Klimeš, Jonáš Klimeš, Dalibor Zeman, Bohumír Zoubek
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

V rámci předmětu Softwarové inženýrství pro praxi bude ilustrován běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe prožívat. V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti Softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) - vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů. V rámci cvičení si studenti projdou nejen praktickými cvičeními související s tvorbou software, ale také procesem poptávky, diskuze se zadavatelem a následné tvorby nabídky včetně odhadu pracnosti.

Požadavky:

Znalost jazyka Java nebo C# (v případě, že máte zájem o studium tohoto předmětu, ale tento požadavek nesplňujete, kontaktujte vyučujícího a domluvte se na individuálním posouzení).

Požadavky na zápočet: Studenti v rámci tříčlenných týmů postupně vytvoří nabídku na softwarové dílo dle zadání definovaného cvičícím, dále vytvoří specifikaci požadavků, dílo implementují a demonstrují splnění definovaných kvalitativních parametrů. V rámci cvičení průběžně demonstrují svůj postup, přičemž každý z výstupů je hodnocen a toto hodnocení určuje výsledné pořadí týmů (dobré umístění zvýhodňuje členy týmu při písemné části zkoušky). Zápočet je udělen všem členům týmů, u jejichž výstupů nebudou existovat kritické vady či zásadní nevypořádané připomínky (kritičnost vad a připomínek určuje cvičící). Cvičící může, na základě individuálního posouzení, udělit zápočet i při nesplnění výše uvedených podmínek (například když dojde k rozpadu týmu).

Požadavky na zkoušku: písemný test (cca 60 minut) a ústní zkouška (cca 15 až 30 minut). Hodnoceni podle platné klasifikační stupnice ČVUT. Každý člen nejlepšího týmu získá 21% bodů k hodnocení písemné zkoušky, každý člen druhého nejlepšího týmu 14% bodů a každý člen třetího nejlepšího týmu 7% bodů - body se zaokrouhlí na celé číslo podle standardních pravidel zaokrouhlování. V případě existence méně než 4 týmů neobdrží členové posledního týmu žádné body, členové předposledního týmu obdrží 7% bodů a (existují-li) členové třetího týmu od konce 14% bodů k hodnocení písemné zkoušky.

Osnova přednášek:

1. Úvod + proces vývoje software

2. Poptávky, nabídky, odhadování a plánování, historie projektů

3. Analýza a sběr požadavků

4. Softwarová architektura a design + příklady z praxe

5. Konstrukce

6. Zajištění kvality

7. Testování v praxi

8. Dokumentace a konfigurační řízení

9. Release Management a DevOps

10. Údržba a rozvoj

11. Projektové řízení

12. Team leading

13. Shrnutí, příklady, diskuse, literatura, odborné zdroje, příprava na test

Osnova cvičení:

1. Úvodní informace ke cvičením, požadavky na zápočet.

2. Semestrální úloha - zadání (poptávka)

3. Odhady pracnosti

4. Semestrální úloha - představení nabídek.

5. Představení frameworků, které se budou dále používat v rámci cvičení.

6. Vytvoření kostry CRUD aplikace

7. Semestrální úloha - představení specifikací.

8. Automatické testy - seznámení s nástrojem na testování webových aplikací (Selenium). Základy mockování.

9. Configuration management a nástroj Docker.

10. Semestrální úloha - představení aktuálního stavu.

11. Continuous Integration - seznámení s nástrojem Jenkins.

12. Obhajoba semestrálních úloh

13. Opakování, dotazy

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty Softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě.

Studijní materiály:

[1] Pressman R.: Software Engineering: A Practitioner's Approach. 5th ed., McGraw-Hill, 2001.

[2] Dorfman, M. and Thayer, R.: Software Engineering. IEEE Computer Society Press, 2000.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A4M33SEP
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:E-126
Hlavatý M.
Zoubek B.

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Trnkova posluchárna K5
Út
místnost KN:E-311
Klimeš J.
Hrdina V.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Lab K311
místnost KN:E-311
Klimeš J.
Hrdina V.

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Lab K311
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1285406.html