Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Service Oriented Architectures

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4M36AOS Z,ZK 6 2P+2C anglicky

Předmět AE4M36AOS může při kontrole studijních plánů nahradit předmět A4M36AOS

Předmět AE4M36AOS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A4M36AOS (vztah je symetrický)

Předmět AE4M36AOS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A4M36AOS (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

The lecture focuses on service-oriented computing (SOC) and service-oriented architecture (SOA). Basic concepts of SOC will be explained on the service level (service description, discovery and invocation) and process level (business process formalization, service composition, transaction mechanisms) with respect to SOC utilization for flexible business applications implementation in (semi-)open environment (intra- i inter-enterprise). Besides basic web-services specifications and technologies (SOAP, WSDL, UDDI, BPEL) the up-to-date technologies for semantic web-services will be introduced. Great emphasis will be put on representation and modeling formalisms (RDF, RDFS, OWL). Open environment operation aspects will be also presented (reputation, trust, quality-of-service, privacy). The goal of the course is to bring general overview, but particular SOA platforms and tools (Sun Glassfish, JBoss) will be also introduced including comparison to older distributed systems architectures (CORBA, DCOM) and related domain of multi-agent systems. The design methodology, implementation, and deployment will be explained with relation to existing business processes and organizational structures.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE4M36AOS

Požadavky:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33aos/start

Osnova přednášek:

1. Introduction to Service oriented Architecture (SOA), basic terms, relation to traditional architectures of distributed systems.

2. SOA conceptual model. Formalism for SOA modeling.

3. Basic standards for web-services.

4. Services description and discovery. Services invocation. Security.

5. Business processes. Services orchestration.

6. Coordination mechanisms. Services choreography. Transactions.

7. Semantic web-services.

8. Semantic services discovery. Automatic services composition.

9. Quality of service (QoS). QoS based discovery.

10. Social services discovery. Trust and reputation in open SOA.

11. Platforms and tools for SOA I.

12. Platforms and tools for SOA II.

13. Methodologies for design, implementation and deployment in SOA. Design methodology. Integration with business processes and structure.

14. Open issues in SOA, trends and future.

Osnova cvičení:

1. Introduction to web-services and clients development.

2. Semestral work theme, SOA design.

3. Semestral work assigment..

4. Semestral work design.

5. Client implementation for pre-prepared web-services 1.

6. Client implementation for pre-prepared web-services 2.

7. Design and implementation of interface for semestral work services 1.

8. Design and implementation of interface for semestral work services 2.

9. Web-services logic implementation 1.

10. Web-services logic implementation 2.

11. Implementation of basic client user interface.

12. Deployment and testing.

13. Reserve.

14. Semestral work examination.

Cíle studia:
Studijní materiály:

- Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design (The

Prentice Hall Service-Oriented Computing Series from Thomas Erl)

- Hao He: What Is Service-Oriented Architecture, September 30, 2003

[online: http://www.xml.com/pub/a/ws/2003/09/30/soa.html]

- GlassFish Project - Documentation Home Page

[online: https://glassfish.dev.java.net/javaee5/docs/DocsIndex.html]

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33aos/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12825204.html