Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Visualization

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4M39VIZ Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

In this course, you will get the knowledge of theoretical background

for visualization and the application of visualization in real-world

examples. The visualization methods are aimed at exploiting both the

full power of computer technologies and the characteristics (and

limits) of human perception. Well-chosen visualization methods can

help to reveal hidden dependencies in the data that are not evident at

the first glance. This in turn enables a more precise analysis of the

data, or provides a deeper insight into the core of the particular

problem represented by the data.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Motivation for data visualization, history, categories of visualization 9infovis, scivis, software visualization,..)

2. Visualization of scalar data (visualization pipeline, data reduction)

3. Visualization of vector data (problems of visualization in 2D, 3D,..)

4. Visualization of volume data (marching cube, cuberille)

5. Visualization of volume data (volume data rendering, topological problems of volume data rendering,..)

6. Visualization of dynamic data (animation, time scale,..)

7. Information visualization (HomeFinder, TreeMaps, hyperbolic geometry)

8. Perception and interpretation of visualized data (context, human perception, psychology of perception)

9. Simulation and visualization (e.g. simulation and visualization of technological processes)

10. Visualization of medical data (tomography. Operation planning)

11. Technical illustration, medical illustration

12. Software visualization (visualization of software behavior, visualization of software maintenance ,..)

13. Problems of visual data mining. Applications of visual data mining (relation to neural computing)

14. Reserve

Osnova cvičení:

1. Semestral project assignement

2. Semestral project assignement

3. Consultations to semestral project

4. Consultations to semestral project

5. Consultations to semestral project

6. Consultations to semestral project

7. Checkpoint of semestral project

8. Consultations to semestral project

9. Consultations to semestral project

10. Consultations to semestral project

11. Consultations to semestral project

12. Semestral project presentation

13. Semestral project presentation

14. Semestral project assessment

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Fayyad, U., Grinstein, G.G., Wierse, A.: Information Visualization in Data Mining and Knowledge Discovery, Morgan Kaufmann, 2002

2. Stasko,J., Domingue,J., Brown,M.H., Price, B.A.: Software Visualization, MIT Press, 1998

3. Chen, Ch.: Information Visualization and Virtual Environments,Springer, 1999

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/B4M39VIZ
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12825104.html