Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Algorithms of Computer Graphics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4M39APG Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

In this course you will get acquainted with basic problems and their solutions in computer graphics. The main topic of the course are graphics primitives in 2D and 3D for modeling and rendering, color models, image representations, and basic photorealistic rendering

algorithms.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE4M39APG

Požadavky:

Knowledge of basic graphics libraries (OpenGL DirectX), ability to make programs with a graphical user interface.

Osnova přednášek:

1. Raster and vector graphics, raster image, line drawing algorithms.

2. Circles, arcs, line types.

3. Hatching and filling algorithms.

4. Clipping algorithms.

5. 3D object representation, scene, camera, projections.

6. Rendering, visibility problems.

7. Colors, perception, color models.

8. Light reflection, lighting models, BRDF, textures, texture mapping.

9. Ray tracing. Global illumination.

10. Radiosity method.

11. Basic image processing methods.

12. Image compression, raster image file formats.

13. High dynamic range images.

14. Reserved.

Osnova cvičení:

1. Introduction to the exercises, description of homework projects

2. Selection of homework projects

3. Consultation to homework projects - literature

4. Consultation to homework projects

5. Consultation to homework projects - user interface

6. Consultation to homework projects

7. Consultation to homework projects - implementation

8. Consultation to homework projects

9. Consultations to homework projects - testing

10. Consultation to homework projects

11. Project demonstration - implementation

12. Project presentation - scientific seminar

13. Evaluation of the projects and documentation

14. Assignment

Cíle studia:

Students will acquire credits on the basis of term project. The extent of the exam is given by contents of lectures.

Studijní materiály:

1) Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., and Hughes, J. Computer Graphics: Principles and Practice, 2nd edition. Addison Wesley, 1997.

2) The OpenGL Reference Manual - The Bluebook.

http://www.opengl.org/documentation/blue_book/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12824604.html