Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Combinatorial Optimization

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4M35KO Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Předmět je náhradou za:
Kombinatorická optimalizace (A4M35KO)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

The goal is to show the problems and algorithms of combinatorial optimization (often called discrete optimization; there is a strong overlap with the term operations research).

Following the courses on linear algebra, graph theory, and basics of optimization, we show optimization techniques based on graphs, integer linear programming, heuristics, approximation algorithms and state space search methods.

We focus on application of optimization in stores, ground transportation, flight transportation, logistics, planning of human resources, scheduling in production lines, message routing, scheduling in parallel computers.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE4M35KO

Požadavky:

Optimisation, Discrete mathematics, Logics and graphs

Osnova přednášek:

1. Introduction to Basic Terms of Combinatorial Optimization, Example Applications and a Test of Preliminary Knowledge

2. Integer Linear Programming - Algorithms

3. Problem Formulation by Integer Linear Programming

4. The Shortest Paths. Problem Formulation by Shortest Paths.

5. Problem Formulation by Shortest Paths.

6. Flows and Cuts - Algorithms and Problem Formulation. Test I.

7. Multicommodity network flows

8. Knapsack Problem and Pseudo-polynomial Algorithms

9. Traveling Salesman Problem and Approximation Algorithms

10. Monoprocessor Scheduling

11. Scheduling on Parallel Processors. Test II.

12. Project Scheduling with Time Windows.

13. Constraint Programming.

14. Reserved

Osnova cvičení:

1. Policy and Individual Project Market

2. Introduction to the Experimental Environment and Optimization Library

3. Integer Linear Programming

4. Individual Project I - Assignment and Problem Classification

5. Modeling Languages for Solving Combinatorial Problems

6. Individual Project II - Related Work and Solution

7. Applications of Network Flows and Cuts

8. Individual Project III - Consultation

9. Test III

10. Scheduling

11. Advanced Methods for Solving Combinatorial Problems

12. Individual Project IV - hand in a code and a written report

13. Ungraded Assessment

14. Reserved

Cíle studia:
Studijní materiály:

B. H. Korte and J. Vygen, Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms.

Springer, third ed., 2006.

J. Blazevicz, Scheduling Computer and Manufacturing Processes. Springer,

second ed., 2001.

J. Demel, Grafy a jejich aplikace. Academia, second ed., 2002.

TORSCHE http://rtime.felk.cvut.cz/scheduling-toolbox/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4m35ko/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12824004.html