Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Multiagent Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4M33MAS Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

This course provides foundations of multi-agent systems and agent technologies. It provides a formal model of an agent, the concept of reactive, deliberative and deductive agent, BDI architecture,basics of inter agent communication and coordination. Introduction to distributed decision making and game theory will be also provided.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE4M36MAS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Introduction to multi-agent system, formal model of an agent

2. Reactive agents

3. Deliberative and deductive agents

4. BDI architectura

5. Modal logic based formal model of multi-agent system

6. Inter-agent comunication

7. Cooperation and coordination

8. Negotiation

9. Distributed decision making

10. Coalition formation

11. Introduction to game theory

12. Development of scalable multi-agent systems

13. Multi-agent applications

14. Wrapups

Osnova cvičení:

1. Multi-agentni programming in 3APL

2. Multi-agentni programming in 3APL

3. - 6. Semestral project - design and development of deliberative agents

7. Multi-agentni programming in AGLOBE

8.Multi-agentni programming in AGLOBE

9 - 13. Semestral project - design and development of multi-agent system

Cíle studia:
Studijní materiály:

An Introduction to Multiagent Systems by Michael Wooldridge. Published in February 2002 by John Wiley and Sons (Chichester, England). ISBN 0 47149691X 340pp

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33mas/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12822904.html