Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Web applications development

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4B39WA1 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Development of a web application. Desing of a web presentation using HTML/XHTML and CSS, scripting on the client side, creation of a dynamic web applications on the server side. Main languages used: XHTML, CSS, JavaScript, PHP.

Požadavky:

Databases

Osnova přednášek:

1. Internet basics, web application architecture

2. Client side of the web application: W3C standards HTML, XML, XHTML, SGML

3. Client side of web application: CSS

4. Multimedia on web: raster graphics, vector graphics, audio, video, Flash

5. Client side of the web applications: scripting languages

6. Server side of web application: PHP

7. Server side of web application: client-server interaction, stateless HTTP protocol, sessions, form lifecycle

8. Object oriented programming in PHP

9. Server side of web application: work with databases

10. Templates, MVC

11. Frameworks

12. Web services, AJAX

13. J2EE, applications servers

14. Reserve

Osnova cvičení:

1. Introduction to the development environment, Internet basics

2. Semestral work assignment, HTML, XHTML

3. Client side of web application: XHTML, W3C recommendations

4. Client side of web application: CSS I

5. Client side of web application: CSS II

6. Client side of web application: Scripting languages

7. Server side of web application: PHP

8. Maintaining the application state, cookies, sessions

9. Server side of web application: forms, form lifecycle

10. Work with databases

11. Template system Smarty

12. AJAX

13. Written test

14. Classification of semestral work

Cíle studia:
Studijní materiály:

http://www.w3schools.com/ http://www.w3c.org http://www.php.net

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12821304.html