Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Testing of user Interfaces

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4B39TUR Z,ZK 6 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy testování uživatelských rozhraní. Přednášky pokrývají nejdůležitější okruhy dané problematiky tak, aby studenti mohli testovat uživatelská rozhraní se znalostí kontextu daném kromě jiného i životním cyklem software. Důležitou součástí výuky je i problematika speciálních uživatelských rozhraní (pro tělesně postižené uživatele, rozhraní pro mobilní zařízení apod.). V rámci cvičení projdou studenti celým cyklem počínaje vlastním návrhem konkrétního uživatelského rozhraní a konče jeho testováním a vyhodnocením v Usability laboratoři.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod do problematiky testování uživatelského rozhraní.

Cognitive Walkthrough. Heuristic Evaluation.

Ukázka řešení kognitivního průchodu a heuristické evaluace.

Modely uživatele. KLM, GOMS.

Úvod do testování s uživateli.

Příprava testu s uživateli.

Moderování testů použitelnosti.

Sběr, analýza a prezentace dat z testů použitelnosti.

Speciální metody testování (vč. remote testingu)

Kvantitativni testování

Speech User Interfaces

Multimodání rozhraní a rozhraní pro lidi s postiženími

Kolaborace. Eye tracking.

Nabídka témat BP.

Představení předmětů HCI.

Osnova cvičení:

Prezentace semestrálních projektů. Příprava testu bez uživatele. Provádění testu bez uživatele. Provádění kvantitativních studií. Příprava testu s uživateli. Provedení testu s uživateli v laboratoři

Podrobnosti viz https://cent.felk.cvut.cz/courses/TUR/

Cíle studia:

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy ^testování uživatelských rozhraní.

Studijní materiály:

1. Shneiderman, B., Plaisant, C. Designing the User Interface:

Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th

Edition). Addison Wesley, 2004. ISBN 0321197860.

2. Nielsen, J. Usability Engineering. Morgan Kaufmann, 1993. ISBN

0125184069.

3. Galitz, W. O. The Essential Guide to User Interface Design. Wiley,

2002. ISBN 0471084646.

4. Heinsen, S., Vogt, P. Usability praktisch umsetzen. Hanser

Fachbuchverlag, 2003. ISBN 3446222723.

http://cent.felk.cvut.cz/predmety/Y39TUR/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12821204.html