Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Database Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4B33DS Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Database Systems, Web Applications

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE4B33DS

Požadavky:

The web page of the course is http://cw.felk.cvut.cz/doku.

php/courses/a4b33ds/start^

^

The requirements for successful completion of the course

are published on that page.

Osnova přednášek:

1.Basic information system architectures (client-server, multi-tier, thin client), analysis of information flows, UML use-case diagrams

2.Basic data modeling, E-R diagrams, relational model, database access API, JDBC

3.Integrity constraints, referential integrity, normal forms

4.Querying in relational databases, SQL basics, referential integrity in SQL

5.Advanced queries, aggregation functions, nested queries

6.Cursor, view, stored procedures, triggers

7.Transactions, their serializability, locking, isolation levels, transaction deadlock, its prevention and resolution

8.UML class diagrams, sequence diagrams

9.Object-relational mapping, object persistence and access API (JPA)

10.Design of multithreaded applications and guidelines for their implementation, UML activity diagrams

11.Basic design patterns

12.Overview of component architectures (CORBA, COM, EJB) and communication protocols (RPC, RMI, IIORB, JMS, http, web services)

13.Design of a distributed system with component architecture, web-based interface

14.Enterprise applications and major design problems (load balancing, data replication)

Osnova cvičení:

1.Organization of labs, safety rules, making up working groups

2.Basics of relational modeling

3.Conceptual model creation

4.Application interface of a database, connection methods

5.Logical data model creation

6.Interactive query composition

7.Practical examples of transactional processing significance

8.Realization of selected data model in the relational database environment

9.Object-relational mapping

10.Autonomous work

11.Autonomous work

12.Autonomous work

13.Submission and presentation of the working group results

14.Submission and presentation of the working group results, credits

Cíle studia:

The course is aimed at providing students with the basic

course of database system design. After the completion of

the course, the student is able to create conceptual and

logical models, he is able to actively use SQl query

language. Further on, he is able to design database

applications in Java using JDBC and JPA APIs.

Studijní materiály:

1.Kroha, P.: Objects and Databases. McGraw-Hill Book Company, London, 1993

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12819804.html