Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Team Work

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE3M99PTO KZ 6 1P+3C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

The aim of this course is to get the students knowledgeable to work in teams. How to manage the team and methodology of the team work will be guided by specialists from the industry during lectures. Students will be working on real problems during labs.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE3M99PTO

Požadavky:

Knowledge and skills to solve problems in a form of independent projects in a particular branch of the deparments of Cybernetics, Control Engineering and Measurement. A successful defense of a selected project

is required to finished the subject.

Osnova přednášek:

Seven two-hours lectures during the semester

1. Project management problem and its control

2. Methods and tools for controlling the project

3. Planning and controlling the project

4. Managing the team project

5. Tools supporting team projects

6. Integrated project management

7. Summary (spare space)

Osnova cvičení:

Project work in small teams (3-5 students) with presentation showing the achieved results at the end of semester

Cíle studia:

To acquire knowledge of team work and experience in methodology of project management within solution of a technically oriented problem with a team consiting of four or more students.

Studijní materiály:
Poznámka:

Společně zajišťován katedrami K13133, K13135 a K13138 Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+9c

Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/ae3m99pto/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12818704.html