Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Theory of Dynamical Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE3M35TDS Z,ZK 8 4P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

The purpose of this course is to introduce mathematical tools for the description, analysis, and partly also synthesis, of dynamical systems. The focus will be on linear time-invariant multi-input multi-output systems and their properties such as stability, controllability, observability and state realization. State feedback, state estimation, and the design of stabilizing controllers will be explained in detail. Partially covered will be also time-varying and nonlinear systems.

Some of the tools introduced in this course are readily applicable to engineering problems such as the analysis of controllability and observability in the design of flexible space structures, the design of state feedback in aircraft control, and the estimation of state variables. The main motivation, however, is to pave the way for the advanced courses of the study program.

The prerequsites for this course include undergraduate level linear algebra, differential equations, and Laplace and z transforms.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE3M35TDS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Systems and signals. Linear and time-invariant systems. Differential and difference systems.

2.The concept of state, state equations.

3.Solving the state equations, modes of the system. Equivalence of systems. Continuous-time, discrete-time, and sampled-data systems.

4.Lyapunov stability, internal and external stability properties of linear systems.

5.Reachability and controllability of systems.

6.Observability and constructibility of systems. Dual systems.

7.Standard forms for systems, Kalman's decomposition.

8.Internal and external descriptions of systems, impulse response and transfer function. Poles and zeros of systems.

9.State realizations of external descriptions. Minimal realizations, balanced realizations.

10.State feedback, state regulation, pole assignment.

11.Output injection, state estimation.

12.Interconnection of systems, feedback controllers, stabilizing controllers.

13.State representation of stabilizing controllers

14.Separation property of state regulation and estimation.

Osnova cvičení:

For each exercise session, a list of exercises from the previous lecture is made available that the student is requested to solve and deliver the solutions prior to the session. Each session begins by a short test, then the exercise solutions will be checked and discussed, and difficult points will be explained.

Cíle studia:
Studijní materiály:

P.J. Antsaklis, A.N. Michel: A Linear Systems Primer. Birkhäuser, Boston 2007. ISBN-3: 978-0-8176-4460-4

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 28p+6c

Stránky

předmětu: http://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=

18 .

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE3M35TDS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12817304.html