Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mobile and Collective Robotics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE3M33MKR Z,ZK 6 2P+2L anglicky

Předmět AE3M33MKR nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B3M33MKR (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

The course introduces basic mobile robot structure design together with control methods aimed to achieve autonomous and collective behaviors for robots. Methods and tool s for data acquisition and processing are presented herein with the overall goal to resolve the task of autonomous navigation for mobile robots comprising the tasks of sensor fusion, environmental modeling including Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) approaches. Besides sensor-processing related tasks, methods for robot trajectory planning will be introduced. The central topic of the course stands in specific usage of the afore methods capable of execution with groups of robots and taking the advantage of their cooperation and coordination in groups. Labs and seminars are organized in a form of an Open Laboratory whereas the students will resolve the given problem in simulated environments as well as with a real robot HW.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE3M33MKR

Požadavky:

A3B33KUI, A0B36PR1,A0B36PR2, A3B99RO, A3M33IRO,

Více informací o přednáškách a cvičeních na:

https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a3m33mkr/start

Osnova přednášek:

Syllabus: 1. Introduction, curse schedule, history, components of an intelligent mobile robot, specifications of individual subtasks, problems.

2. Fundamental architectures of an intelligent mobile robot,their properties.

3. Common sensors for mobile robotics, camera, range-finder,odometry, introduction to data processing.

4. Data fusion, environment models and their construction I - occupancy grids, topological maps.

5. Data fusion, environment models and their construction II - geometric maps.

6. Trajectory planning - potential field, Dijkstra, D*, BUG, roadmaps.

7. Localization taxonomy, continuous localization.

8. Global localization in a known or partially known environment.

9. Global localization in a known or partially known environment.

10. Simultaneous localization and mapping.

11. Collective robotics, overview of current systems, taxonomy of methods for coordination and cooperation in multi-robot systems.

12. Planning in multi-robot systems.

13. Localization in multi-robot systems.

14. Robotic swarms - realization of group behaviour.

Osnova cvičení:

1.Introduction to lab setup, assessment requirements and lab safety regulations. Student work assignment.

2.Excursion to Mobile Robotics Laboratory

3.-13. Labs student work  

4.Presentation of achieved results,  assessment

Cíle studia:

The aim of the course is to introduce an elementary

structure of intelligent mobile robots. Moreover,

fundamental problems of robot control and realization of

autonomous behavior of one robot as well as a group of

several robots are introduced.

Studijní materiály:

1.Borenstein, J., Everett, B., and Feng, L.: Navigating Mobile Robots: Systems and Techniques A. K. Peters, Ltd., Wellesley, MA, ISBN 1-56881-058-X, 1996

2.Latombe, J.C.: Robot Motion Planning, Kluwer Academic Publishers, Norwell, Mass. 1991.

3.Dudek, G., Jenkin, M.: Computation Principles of Mobile Robotics, Cambridge University, Press, SBN 0521560217, 2000.

4.Thrun, S.: Probabilistic algorithms in robotics. AI Magazine, 21(4):93-109, 2000.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12816104.html