Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Production Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1M16MAV Z,ZK 5 2+2s anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

The role of production process in promoting the marketing concept of the firm and the competitive advantage. The system of operational planning with respect to production typology. Standardized basis of production management, standardization. Controlling, production management methods.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1M16MAV

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:

1.Management of the firm and production management

2.The relations between marketing and production management

3.Standardization in the production process

4.Standardization of input and output elements

5.Standardization of production control

6.Standardization and raising competitiveness

7.Production typology

8.Operational management of manufacturing. Assortment planning

9.Planning of production process

10.Purchase planning - reverse marketing

11.Production decision systems

12.Purchase decision system

13.Production and purchase controlling. Change management

14.Supply chain management

Osnova cvičení:

1.Economic aspects of management

2.Organisation of the production process

3.Relations: production, marketing, purchase

4.Standardization of output elements - lists of parts

5.Motion and time studies

6.Analysis of time studies

7.Setting up the standards for material utilization

8.Setting up the safety stock

9.Methods of production process planning

10.Time limit planning of production, capacities

11.Spacial arrangement of production process

12.dtto

13.Concluding test

14.Evaluation, credit

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Stevenson, W.J.: Operations Management, McGraw-Hill Inc, 2001

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12803304.html